Keuring arbeidsmiddelen

COM-keur geeft vertrouwen, al meer dan 10 jaar!

  • Gecertificeerd keuringssysteem voor vrijwel alle arbeidsmiddelen en merken.
  • Onafhankelijke keuringen en deskundige keurmeesters
  • Geniet het vertrouwen van de arbeidsinspectie
  • Eenvoudig, duidelijk, gemak en duurzaam

Kies COM-keur en voorkom een boete

De wet schrijft voor dat machines en apparaten die door slijtage minder veilig worden, periodiek gekeurd moeten worden. Doet u dit niet, dan loopt u risico op een boete van € 900,- per machine of apparaat. Verzekeringsmaatschappijen zullen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen 

com-vca-metaalunie